Tarif Jasa Kalibrasi

TARIF KALIBRASI BALAI BESAR KERAMIK

(Sesuai PP Nomor 54 Tahun 2021 dan PMK Nomor 108 Tahun 2022 Tentang PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian)


JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF

A. ALAT UKUR SUHU

 

 

1. Tanur/tungku industry (furnace): temperature maks. 1200°C

per alat

Rp 1.250.000

2. Thermokopel

 

 

              a. ≤ 300°C

per alat

Rp 210.000

                             1) 0°C – 300°C

per alat

Rp 210.000

              b. > 300°C

 

 

                             1) 0°C - 1200°C

per alat

Rp 575.000

                             2) 0°C - 600°C

per alat

Rp 550.000

B. ALAT UKUR MASSA

 

 

1. Anak timbangan, kelas F

 

 

              a. ≤ 200 gram

per alat

Rp 120.000

              b. 200 gram < massa ≤ 2 kg

per alat

Rp 150.000

              c. 2 kg < massa ≤ 50 kg

per alat

Rp 200.000

2. Anak timbangan, kelas M

 

 

              a. ≤ 2000 gram

per alat

Rp 100.000

              b. 2000 gram < massa ≤ 20 kg

per alat

Rp 120.000

3. Timbangan analitik ≤ 150 kg

per alat

Rp 300.000

4. Timbangan elektronik

 

 

              a. ≤ 150kg

 

 

                             1) 0 kg - 10 kg

per alat

Rp 320.000

                             2) 11 kg - 150 kg

per alat

Rp 350.000

C. ALAT UKUR VOLUMETRIK

 

 

1. Labu ukur

 

 

              a. <1000 mL

per alat

Rp 150.000

              b. ≥ 1000 mL

per alat

Rp 175.000

2. Pipet ukur

 

 

              a. ˂ 100 mL

per alat

Rp 175.000

              b. ≥ 100 mL

per alat

Rp 185.000

3. Pipet volume

 

 

              a. ˂ 100 mL

per alat

Rp 157.000

              b. ≥ 100 mL

per alat

Rp 167.000

4. Buret

 

 

              a. kapasitas <100 mL

per alat

Rp 174.000

              b. kapasitas ≥100 mL

per alat

Rp 184.000

4. Gelas ukur

 

 

              a. kapasitas <100 mL

per alat

Rp 156.000

              b. kapastitas ≥100 mL

per alat

Rp 177.000

D. ALAT UKUR DIMENSI

 

 

1. Caliper

per contoh

Rp 350.000

E. ALAT UKUR TEKANAN DAN GAYA

 

 

1. Bending test machine

per alat

Rp 650.000